Telefonische ontvangst

 Telefonische ontvangst

Doel

● Bewustmaking van het luisteren naar de telefoon
● Zorgen voor professionele afhandeling van gesprekken

Toelatingsvoorwaarden

Geen toelatingsvoorwaarden

Plaatsen

FACT TRAINING CENTER
Rue de la station, 19
B-1300 LIMAL


of in uw bedrijf...


Programma

  • De specifieke kenmerken van het beroep van de opvang en met name van de telefonische ontvangst
  • De behoeften van de mens
  • Communicatieprincipes die geschikt zijn voor de telefoon: vraagtekens, helpen de situatie te verduidelijken, noodsituatie te helpen oplossen en zich te richten op adequate hulp
  • Actief luisteren
  • Efficiënte taal: herformulering, woordenschat
  •  Agressiviteit en beheersing van emoties

Prijzen

Prijs per groep: 820 €


We hebben in onze prijs inbegrepen:

  • Onthaal met koffie/tea
  • Flessen water
  • Dranken
  • Lunch*Btw-vrije prijs overeenkomstig artikel 44 van het btw-wetboek