HULPVERLENER

HULPVERLENER

Doel

 • In deze module hulpverlening komen alle noodsituaties aan bod die zich in het gewone leven voordoen, zowel op de werkvloer, thuis als elders.
 • Het reglementair brevet verwerven dat erkend wordt door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.
 • Versterken van de maatregelen voor de veiligheid en de bescherming van de werknemers.
 • Invullen van het opleidingsplan voor permanente vorming dat deel uitmaakt van de sociale balans.

Toelatingsvoorwaarden

Geen toelatingsvoorwaarden

Plaatsen

FACT TRAINING CENTER
Rue de la station, 19
B-1300 LIMAL


of in uw bedrijf...

Vereiste documenten bij inschrijving

Registratieformulier voor individuen - Registratieformulier voor bedrijf
Dit document moet per post worden verzonden naar Fact Training Center, 19 rue de la Station op 1300 Limal, « ter attentie van de receptie », of via email naar het adres « reception@factgroup.eu ». Vergeet niet om de nodige bijlagen aan uw registratie toe te voegen.
Voor het gebruik van opleidingscheques hebben we de twee codes en het gegevensblad van elke deelnemer nodig (download hier).

UW PROGRAMMA

Theorie
 • Opbellen van de nooddiensten
 • Anatomie
 • Bewusteloze personen, basis van de cardiopulmonaire reanimatie van een volwassene, shocktoestand
 • Bloedingen
 • Brandwonden, vrieswonden en wonden
 • Noodverbanden, de EHBO-kit.
 • Breuken, verstuikingen en ontwrichtingen
 • Interventies bij een verkeersongeval
 • Bijzondere hulpverleningstechnieken en -toestanden
 • Het Heimlich-manoeuvre
 • De intoxicaties
 • Bijzondere kwetsuren

Prijzen

Individueel : 180 €
Groep: op aanvraag


Inbegrepen in onze prijzen:
 • Onthaal en koffie
 • Voormiddagpauze
 • Flessen water
 • Middagmaal en drank


* Prijs met BTW vrijstelling van artikel 44, WBTW