BA4-OPLEIDING - Veilig werken op of in de buurt van elektrische installaties

BA4-OPLEIDING - Veilig werken op of in de buurt van elektrische installaties

Doel

 • Het doel van deze opleiding is om mensen die in het kader van hun werkzaamheden in contact komen met elektrische installaties, in staat te stellen zich bewust te zijn van de gevaren die daaraan verbonden zijn.
 • Een op de hoogte gestelde persoon kan deze risico’ s beoordelen en er adequaat op reageren.
 • Met deze training krijgt u de wettelijk verplichte verklaring BA4.

Toelatingsvoorwaarden

Geen toelatingsvoorwaarde 

Plaatsen

FACT TRAINING CENTER
Rue de la station, 19
B-1300 LIMAL


Programma

 • Elektrisch risico: ongevallenstatistieken
 • Definities: BA4 - kwalificatie van personen
 • Herhaling van de basisbegrippen elektriciteit
 • Effecten van elektrische stroom
 • Elektrische ongevallen
 • Preventie: veilig
 • Spanningsdomeinen
 • Beschermingsinrichtingen
 • Het uitschakelen van werk: procedures
 • Normaal herstel
 • Gevarenzones
 • Werkzaamheden onder spanning
 • Bescherming tegen elektrocutie
 • PBM (handschoenen, bril...)
 • Rijvaardigheid bij een ongeval.

Prijzen

Prijs per persoon: 160 €
Groepsprijs op aanvraag

We hebben in onze prijs inbegrepen:
● Onthaal met Koffie/tea
● Waterflessen
● Lunch en dranken

*Btw-vrije prijs overeenkomstig artikel 44 van het btw-wetboek