Vision & Values

ONZE WAARDEN

Vertrouwen, Luisterbereidheid, Stabiliteit, Nabijheid, Respect.

Met onze vijf kernwaarden garanderen we u een kwaliteit die evenwaardig is aan deze van de internationale hoofdspelers op de markt van bewakings- en beveiligingsdiensten, aangezien onze waarden zowel onze interne als onze externe relaties aansturen:

 • Vertrouwen
  Met onze jarenlange ervaring kiezen we voor u de ideale agent.
 • Luisterbereidheid
  Om een kwaliteitsvol beleid te voeren is het absoluut nodig om permanent te luisteren naar uw behoeften en aandacht te hebben voor het welzijn van onze medewerkers.
 • Stabiliteit
  Onze stabiliteit vertaalt zich in stabiele veiligheidseenheden op het terrein maar ook in stabiliteit op het gebied van management en aandeelhouderschap.
 • Nabijheid
  We zorgen ervoor dat u één aanspreekpunt heeft en dat al onze medewerkers kunnen rekenen op een management op mensenmaat.
 • Respect
  Hier draait het om het begrijpen en gericht inspelen op uw noden, het volgen en opvolgen van de voorziene procedures, de waardering van en voor onze teams en de zorg voor hun persoonlijke ontplooiing.

Onze soepele en gepersonaliseerde aanpak staat borg voor een optimale veiligheid. Door onze horizontale structuur kunnen we snel, eenvoudig en efficiënt op uw noden inspelen. Iedere maand evalueren onze klanten en de Contract Manager de kwaliteit van onze diensten. U ontmoet jaarlijks Yves Bastin, onze CEO, want hij staat erop om op het terrein aanwezig te zijn, om nauw voeling te houden met onze medewerkers en onze klanten.

ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE

FACT ontwikkelde zich op een gezonde en harmonieuze manier doordat het bedrijf altijd als een familiebedrijf werd gerund. Ondanks onze groei en ons succes slagen we er nog steeds in om de Menselijke toets centraal te stellen. Bij FACT is niemand een nummer, maar telt wel iedereen.

Aangezien het succes van het partnerschap met onze klanten afhangt van de kwaliteit van ons personeel besteden we uiteraard heel veel aandacht aan het welzijn en aan de motivatie van onze medewerkers.
Wij willen permanent onze relaties verbeteren en de FACT-ingesteldheid afstemmen op onze bedrijfsfilosofie van de 4 P’s: PERMANENT POSITIEF PERSOONLIJK PRAKTISCH. Dit betekent dat we permanent op een persoonlijke, positieve en praktische manier over alles nadenken, over elke opdracht die we aanvaarden en over elke medewerker die we hiervoor aanstellen.

FACT is een bedrijf met een menselijk gelaat en is zich dus terdege bewust van zijn sociale rol en ecologische verantwoordelijkheid. Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen zetten we een milieuvriendelijk management op, zoals het afsluiten van een partnerschap met plaatselijke imkers om het bijenbestand op peil te houden. Als symbool en als constante herinnering aan dit engagement plaatsten we twee bijenkorven in de tuin van onze maatschappelijke zetel te Limal.