Governance

Het bestuur van FACT wordt geïnspireerd door de geest van zijn oprichter en CEO, Yves BASTIN, en evolueert mee met zijn tijd om te beantwoorden aan de realiteit verbonden aan zijn verantwoorde, transparante en respectvolle ontwikkeling. Aangezien de CEO van FACT geen beursgenoteerd bedrijf wenst te maken worden we dus ook niet geconfronteerd met de moeilijkheden die dit met zich zou meebrengen. FACT heeft niet te maken met stakeholders die het bedrijf onder financiële druk zetten om de aandelenkoers hoog genoeg te houden. Er wordt permanent naar verbetering gestreefd en de financiële vruchten hiervan worden elk jaar opnieuw geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit en de ontwikkeling van het bedrijf.

Bij de oprichting van FACT wilde Yves BASTIN een gezond, dynamisch, onberispelijk en respectvol bedrijf, dat werd gedragen door een verantwoord en nuchter management dat voor het voortbestaan ervan zou ijveren. Het respect - dat één van onze waarden is – vertaalt zich in onze relaties door een wederzijds en positief vertrouwen t.o.v. onze werknemers, leveranciers, klanten, openbare en financiële instellingen en vakbonden en stelt ons in staat om zonder enige hinderpaal verder te evolueren.

Transparantie zou aan de grondslag moeten liggen van alle relaties. Ze zorgt ervoor dat alle partijen elkaar vertrouwen. Transparantie is dus de basis van alle vertrouwen.
(Yves BASTIN)