Diversiteit

Medewerkers

Al onze medewerkers worden uiterst streng geselecteerd op basis van hun eerlijkheid, nauwgezetheid, flexibiliteit en competenties. Bij de aanwerving van onze bewakingsagenten houden we ook heel sterk rekening met andere kwaliteiten, zoals koelbloedigheid, communicatie- en observatievaardigheid en discretie. Uiteraard beschikken ze allen over een blanco strafregister, dat noodzakelijk is voor het bekomen van de ministeriële kaart, en worden ze permanent bijgeschoold in ons opleidingscentrum.

Als 100% Belgisch bedrijf weerspiegelt FACT perfect het veelzijdige en heel verscheiden België. Bij ons werken er evenveel mannen als vrouwen. De selectie van onze medewerkers gebeurt op basis van hun geschiktheid, los van leeftijd, geslacht of origine. Bij ons is diversiteit een troef!

De kwaliteit van onze dienstverlening naar de klanten toe hangt samen met het welzijn van onze medewerkers. Daarom besteedt FACT continu aandacht aan het welzijn en de motivering van de personeelsleden. Dit vertaalt zich in een te verwaarlozen rotatie van personeel.