Certificeringen

ISO 9001

Inzake kwaliteitsbeheer volgt FACT SECURITY de ISO-norm en het principe van de permanente verbetering

  • oktober 2007: FACT SECURITY behaalt zijn eerste ISO 9001 certificering: 2000
  • september 2010: FACT SECURITY hernieuwt zijn certificering en behaalt de ISO 9001: 2008 

  • november 2013: 
FACT SECURITY hernieuwt probleemloos zijn ISO 9001 certificering: 2008
    
FACT SECURITY-Luxemburg behaalt zijn eerste ISO 9001 certificering: 2008 


BVBO en CERTIFICERING SECURE QUALITY

FACT SECURITY, lid van BVBO diende als pilootbedrijf bij de uitwerking van het “Secure Quality” label. Het bedrijf verkreeg als eerste het label.

  • maart 2011: FACT SECURITY wordt effectief lid van de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO)
  • september 2011: Yves BASTIN bekomt zijn mandaat in de Raad van Bestuur van de BVBO
  • juni 2015: Yves BASTIN wordt lid van de Cel communicatie van de BVBO

VEILIGHEIDSMACHTIGING OP NIVEAU GEHEIM

FACT SECURITY beschikt over de veiligheidsmachtiging op niveau Geheim defensie.