Over ons

FACT GROUP, dat zijn 4 familiebedrijven die complementaire diensten leveren op het gebied van veiligheid, bewaking en personenbescherming. De groep werd bijna 20 jaar geleden opgericht door Yves BASTIN.

Dankzij de interconnectiviteit van onze organisatie kan FACT dezelfde diensten aanbieden als haar grotere concullega’s, terwijl we toch steeds alle aandacht blijven schenken aan onze klanten. Vertrouwen, Luisterbereidheid, Stabiliteit, Nabijheid en Respect: wij focussen op een partnerschap op lange termijn met u.

Dit doel wordt bereikt door middel van onze werkwijze en onze geïnterconnecteerde organisatie die garant staat voor de soepele samenwerking tussen onze verschillende activiteiten, maar ook door onze unieke, klantgerichte filosofie die een op maat gesneden klantenservice aanbiedt die zich vertaalt in een uitzonderlijk hoge flexibiliteit en reactiviteit, een kwaliteitsvolle follow-up van de dienstverlening die waargenomen wordt door een en dezelfde contactpersoon per klant en het aanbieden van pragmatische oplossingen die we putten uit onze ervaring op het terrein en die heel concreet beantwoorden aan uw echte beveiligingsbehoeften.

Bij FACT beseffen we ook heel goed dat een succesvol partnerschap staat of valt met de kwaliteit van het personeel dat we ter beschikking stellen. Daarom besteden we heel veel aandacht aan de selectie, de opleiding en het welzijn van onze medewerkers. Bij FACT zijn de werknemers geen nummers, maar mensen met een gezicht en een naam.

Veiligheid is een ernstige zaak. FACT beoefent dit op een plichtsbewuste en maatschappelijk verantwoorde manier, helemaal in lijn onze hedendaagse, open en multiculturele samenleving.

Vertrouwen, Luisterbereidheid, Stabiliteit, Nabijheid en Respect zijn de vijf kernwaarden die de basis vormen van het partnerschap met onze klanten en de relatie met onze medewerkers.