Onze trainer wordt een vroedvrouw tijdens een interventie