Bewaking

Overheids- en diplomatieke instellingen

Overheids- en diplomatieke instellingen

Brussel, hoofdstad van Europa, moet vandaag het hoofd bieden aan nieuwe uitdagingen op het vlak van de veiligheid

Als gevolg van de oplopende internationale spanningen vinden er in Brussel, waar vele Europese en internationale organisaties hun zetel hebben, regelmatig betogingen plaats die het risico meebrengen dat ze uit de hand kunnen lopen. We zijn ons bewust van dit probleem en hebben dan ook een meertalig, discreet en flexibel team samengesteld dat een specifieke opleiding heeft genoten.

Ons team kan ook gevolg geven aan al uw behoeften op het vlak van onthaal en ontvangst, toegangscontrole, alarmbeheer, personenbescherming of van de beveiliging van uw verschillende evenementen (protocollaire evenementen waar controle met röntgenstralen vereist is, onthaal van hoogwaardigheidsbekleders ...)