Bewaking

Mobiel

Mobiel

Onze Patrol Guards doen preventieve rondes of komen tussen in geval van alarm

Preventieve ronde

Onze Patrol Guards bezoeken uw vestiging op de van tevoren afgesproken tijdstippen om er verschillende soorten rondes te doen:

  • openen en/of sluiten
  • controle binnen en buiten

Of om het even welk ander type gewenste ronde (bv. safety, techniek, …)

Interventie na alarm

In geval van alarm (indringing, brand of technisch alarm) stuurt uw alarmcentrale onmiddellijk een van onze Patrol Guards naar uw vestiging om er de passende maatregelen te nemen.