Bewaking

Veiligheid is ons vak.

Met bijna 20 jaar expertise en meer dan 800 medewerkers (bewakingsagenten, veiligheidsexperten, enz) rangschikt FACT SECURITY zich bij de marktleiders uit de sector, maar op mensenmaat, waar de medewerkers binnen het bedrijf evolueren, wat uitmondt in heel ervaren en betrouwbare medewerkers en een verwaarloosbaar personeelsverloop.

Onze doelstelling, een partnerschap op lange termijn, wordt mogelijk gemaakt dankzij onze unieke filosofie die zich richt op een klantvriendelijke dienstverlening op maat die zich o.m. vertaalt in een grote flexibiliteit en reactiviteit, een uniek aanspreekpunt dat naar u luistert en garant staat voor de kwaliteit van de geleverde diensten alsook pragmatische oplossingen die voortvloeien uit onze ervaringen op het werkveld en die daadwerkelijk beantwoorden aan uw noden inzake bewaking en beveiliging.

Contact : sales@factgroup.eu